Współpracownicy

Adwokat Karolina Borcz
Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie

Karolina BorczAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących krakowskich kancelariach prawniczych, odbywając aplikację w ramach Krakowskiej Izby Adwokackiej . Współpracowała z zagranicznymi kancelariami, zajmując się postępowaniami toczącymi się przed sądami amerykańskimi.

Ukończyła kurs „Specjalista ds. podatkowych” organizowany przez Polską Akademię Rachunkowości S.A. w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, finansów i systemu podatkowego na WSPiA w Rzeszowie.

W roku 2017 ukończyła studia podyplomowe Prawo Medyczne i Bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim poświęcone tematyce służby zdrowia, jej organizacji i finansowania, odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej lekarzy z tytułu błędów popełnionych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, oraz w prawie cywilnym, przede wszystkim w zakresie prawa zobowiązań i problematyki kontraktów handlowych. Zajmuje się także obroną w sprawach karnych.

karolina.borcz@adwokatura.pl

Adwokat Mariusz Witkowski
Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie

Adwokat Mariusz WitkowskiKancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Witkowski ofertę świadczenia usług prawnych kieruje do osób prywatnych występujących w obrocie także jako pracownicy, konsumenci lub podatnicy oraz do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

W zależności od życzenia Klienta, Kancelaria pomocy prawnej udziela na zasadach stałej obsługi prawnej bądź realizuje indywidualne zlecenia Klienta.