Sprawa karna, postępowanie przygotowawcze

Członkowie naszego zespołu od wielu lat występują jako obrońcy w licznych sprawach karnych, zarówno przed sądami jak i w postępowaniu przygotowawczym.

Z uwagi na specyfikę spraw karnych poszczególni adwokaci pełniący rolę obrońców zobowiązani są do zwiększonej dyspozycyjności i fachowej pomocy w każdej naglącej sytuacji takiej jak np. zatrzymanie.

W Kancelarii prowadzimy również sprawy karne, występując jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych, popierając oskarżenie i dochodząc w ich imieniu należnych roszczeń z tytułu zadośćuczynienia bądź naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.