Zakładanie i rejestracja spółek

W związku z obsługą spółek prawa handlowego Kancelaria realizuje również następujące zlecenia:

  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
  • rejestracja zmian w KRS,
  • rozwiązywanie i likwidacja spółek,
  • przekształcenia, podziały spółek,
  • restrukturyzacje podmiotów gospodarczych,
  • analizy i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych