Egzekucja wierzytelności

Terminowy spływ płatności i dobra płynność finansowa w sposób bezpośredni decydują o sprawnym funkcjonowaniu firmy i jej ogólnej kondycji finansowej. Uczestniczenie kancelarii prawnej we wszystkich etapach dochodzenia należności zdecydowanie zwiększa możliwość szybkiego odzyskania pieniędzy. Nasze doświadczenie wskazuje jednoznacznie, że monitoring płatności prowadzony przez kancelarię prawną, najlepiej mobilizuje do sprawnego regulowania należności. Działania nieprofesjonalne oraz niezgodne z prawem mogą doprowadzić do niemożliwości odzyskania pieniędzy na drodze sądowej, oraz poważnych konsekwencji prawnych w stosunku do wierzyciela. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów proponujemy kompleksową obsługę Państwa wierzytelności.