Odszkodowania

Oferujemy naszą pomoc w zakresie m.in.:

  • ochrony i egzekwowaniu praw ubezpieczonego wynikających z umów ubezpieczenia majątkowego i ubezpieczenia na życie
  • reprezentacji klientów przed ubezpieczycielami w postępowaniach sądowych i w negocjacjach przedsądowych
  • obsługi prawnej procesów odszkodowawczych
  • dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli w szczególności roszczeń wynikających z wypadków komunikacyjnych