Sprawa gospodarcza

Prowadzimy sprawy i usługi z zakresu prawa gospodarczego
m.in. stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Egzekucja wierzytelności

Zabezpieczamy spływ płatności i zapewniając w ten sposób płynność finansową podmiotom gospodarczym.

Więcej

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria Borcz specjalizuje się w stałej obsłudze prawnej, skierowanej do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Więcej

Postępowanie upadłościowe

Pomoc prawna dla wierzycieli i podmiotów prowadzących lub biorących udział w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym.

Więcej

Rejestracja i likwidacja spółek

Kancelaria prowadzi usługi związane z zakładaniem, przekształceniem, podziałem i likwidacją spółek prawa handlowego.

Więcej