Bożena Kornak–Kapała

Bożena Kornak - Kapała

Bożena Kornak–Kapała

Adwokat

Wyślij Email

Doświadczenie zawodowe

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filia w Rzeszowie.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym zwolnień grupowych a także prawa cywilnego, rodzinnego.

Od wielu lat zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym sprawami pracowniczymi i windykacyjnymi. Dysponuje wiedzą niezbędną w procesie tworzenia i likwidacji tych podmiotów.

W roku 2017 ukończyła studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej w Rzeszowie oraz Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza na Wydziale Zarządzania. Ma bogate doświadczenie w postępowaniach przetargowych prowadzonych w ramach prawa zamówień publicznych.

Od roku 2002 – 2009 współpracowała z Polskim Radiem Rzeszów S.A. w zakresie przygotowywania audycji przybliżających słuchaczom radia podstawowe i praktyczne zagadnienia prawne.

Specjalizacja

 • Prawo Pracy
 • Prawo Cywilne
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Gospodarcze

Edukacja

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  w Lublinie:

  Wydział Prawa i Administracji

Sprawy

 • Zwolnienia grupowe
 • Sprawy pracownicze
 • Obsługa prawna przedsiębiorców
 • Postępowania przetargowe