Upadłość konsumencka

31 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze, w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej).
Nowe przepisy reformują dotychczasowy nieefektywny model postępowania upadłościowego, czyniąc go tańszym i bardziej dostępnym dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub zawodowej, mimo to jednak postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej nadal pozostaje pod ścisłą kontrolą sądu.

Aby pomóc w ocenie przesłanek do ogłoszenia upadłości oraz w celu przeprowadzenia postępowania kancelaria oferuje następujące usługi:

  • analiza sytuacji majątkowej
  • przygotowanie wniosków o upadłość konsumencką
  • negocjacje warunków ugody z wierzycielami
  • nadzór nad wykonywaniem Planu Spłaty Wierzycieli