Anna Borcz

Adwokat Anna Borcz

Anna Borcz

Adwokat

Wyślij Email

Doświadczenie zawodowe

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W 2007 r. ukończyła aplikację sędziowską, rok później aplikację adwokacką. Odbyła studia podyplomowe z zakresu funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Interdyscyplinarnym Studium Europeistyki w Rzeszowie oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, finansów i systemu podatkowego na WSPiA w Rzeszowie. Jest również absolwentką studiów podyplomowych „Prawo medyczne i bioetyka” organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęconych tematyce dotyczącej finansowania świadczeń zdrowotnych, praw i obowiązków pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia a także zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej lekarzy.

Specjalizuje się w sprawach dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu błędów medycznych. Prowadzi również sprawy odszkodowawcze w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych wynikających z wypadków komunikacyjnych

Specjalizacja

 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Karne
 • Prawo Cywilne

Edukacja

 • Uniwersytet Rzeszowski:
  Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Studia podyplomowe:
  Funkcjonowanie MŚP

Sprawy

 • Karne z zakresu prawa gospodarczego
 • Odszkodowania