Prawo upadłościowe i naprawcze

Trudna sytuacja gospodarcza występująca w Polsce często powoduje, że szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie upadłości zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów. Wierzymy, że stan niewypłacalności nie zawsze musi prowadzić do unicestwienia podmiotu gospodarczego. Niejednokrotnie ogłoszenie upadłości jest lub może być jednym ze sposobów na przetrwanie trudnego okresu. Podobnie sprawa przedstawia się w odniesieniu do Konsumentów, którym ustawodawca umożliwił ogłoszenie ich upadłości w określonych przez prawo sytuacjach . Założeniem Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej tak wierzycielom jak i podmiotom prowadzącym lub biorącym udział w postępowaniu upadłościowym. Specyfika postępowań upadłościowych pozwala nam służyć pomocą klientom z całej Polski.

Zakres naszych usług między innymi obejmuje:

 • łączenie, podział, przekształcania spółek,
 • restrukturyzację przedsiębiorstwa,
 • postępowanie naprawcze w razie zagrożenia upadłością,
 • likwidacje spółek bez ogłoszenia upadłości,
 • postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu,
 • postępowanie upadłościowe z likwidacją majątku dłużnika,
 • postępowanie w przedmiocie pozbawienia dłużnika prawa prowadzenia działalności gospodarczej,
 • postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci dłużnika,
 • postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka),
 • postępowanie upadłościowe wobec banków,
 • postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń.