Sprawa cywilna

Wśród spraw cywilnych do najczęściej prowadzonych przez Kancelarię należą sprawy wynikające z wszelkiego rodzaju zobowiązań i najczęściej są to sprawy o zapłatę z tytułu wymiany różnorakich dóbr i usług jak również z tytułu odszkodowań.

W ramach prowadzenia spraw o zapłatę kancelaria świadczy również usługi związane z egzekucją wierzytelności zarówno dla klientów, którzy jeszcze nie wystąpili ze swoim roszczeniem na drogę sądową (wezwania do zapłaty, propozycje ugody) jak również dla tych którzy dysponują już tytułami wykonawczymi (egzekucja wierzytelności we współpracy z komornikiem).

Poza tą kategorią spraw zajmujemy się również sprawami objętymi prawem własności w tym prawem własności nieruchomości.

Istotne miejsce w katalogu spraw prowadzonych przez kancelarię zajmują również sprawy spadkowe, w tym stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie zachowku itp.