Obsługa prawna przedsiębiorców

Nasza kancelaria prowadzi kompleksową obsługę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, obsługę spółek osobowych a także dużych zorganizowanych podmiotów takich jak spółki z o.o. oraz spółki akcyjne.

Przygotowanie teoretyczne i szeroka praktyka członków naszego zespołu gwarantują profesjonalne przygotowanie i prowadzenie spraw przed sądami gospodarczymi.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców oferujemy:

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • rejestracje zmian w KRS,
 • rozwiązywanie i likwidacje spółek,
 • przekształcenia, podziały spółek,
 • restrukturyzacje podmiotów gospodarczych,
 • analizy i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi,
 • przygotowanie dokumentów przetargowych,
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • egzekwowanie wierzytelności.