Prawo administracyjne – sprawa podatkowa, sprawa celna

Zajmujemy się doradztwem oraz reprezentacją naszych klientów w sprawach związanych z:

  • reprezentowaniem przed organami administracji państwowej i samorządowej, organami podatkowymi i celnymi
  • uzyskaniem decyzji administracyjnych
  • odwołaniami od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • prowadzeniem postępowań administracyjnych, w tym podatkowych i celnych, sporządzaniem odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • przygotowaniem opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji