Sprawa pracownicza – prawo pracy

Kancelaria prowadzi sprawy pracownicze głównie w ramach stałej obsługi przedsiębiorców jednakże mamy również spore doświadczenie w reprezentowaniu przed sądami pracy pracownika występującemu ze swoim roszczeniem przeciwko pracodawcy.

Do najczęściej prowadzonych spraw należą sprawy z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, o oraz sprawy o zapłatę.