Obsługa prawna obrotu nieruchomościami

Zajmujemy się doradztwem oraz reprezentacją naszych klientów w sprawach związanych z:

  • nabywaniem nieruchomości
  • zbywaniem nieruchomości
  • przygotowywaniem umów najmu, dzierżawy, użyczenia
  • naruszeniem posiadania
  • zasiedzeniem
  • ustanowieniem drogi koniecznej
  • zniesieniem współwłasności
  • analizą i ustaleniem stanu prawnego
  • wpisami do ksiąg wieczystych
  • przygotowaniem projektów umów i dokumentów